Bouwtekeningen dakkapel

De realisatie van een dakkapel vereist een diepgaand begrip van zowel esthetische als bouwtechnische principes. Bij IDentity hanteren we een methodische aanpak om ervoor te zorgen dat de bouwkundige tekeningen voor een dakkapel zowel gedetailleerd als conform de geldende normen en voorschriften zijn. Deze tekeningen dienen als fundament voor zowel de bouwfase als de latere goedkeuringsprocedures.

                    Aanvraag Bouwvergunning

 

Het proces van het aanvragen van een bouwvergunning is even cruciaal als de voorbereidende fasen van het ontwerpen. Om onze klanten optimaal te ondersteunen, faciliteren wij de indiening van de bouwvergunning als onderdeel van onze service, zonder bijkomende kosten. Deze stap zorgt voor een naadloze overgang van de ontwerpfase naar de uitvoering, waarbij we de noodzakelijke administratieve procedures voor onze rekening nemen.