SO- UO Volledig ontwerp

Bij IDentity geloven we in een grondige en methodische aanpak van architectuur, waarbij elk stadium van het ontwerpproces zijn eigen belang en nuances heeft. Hieronder een diepere duik in onze SO-UO aanpak:

Schetsontwerp (SO):
Het schetsontwerp is de embryonale fase van elk architecturaal project. Het is een visualisatie van de eerste ideeën en concepten, waarbij ruwe schetsen en tekeningen worden gemaakt om de wensen van de opdrachtgever en de visie van de architect samen te brengen. In deze fase ligt de nadruk op ruimtelijke organisatie, schaalverhoudingen en de algemene sfeer van het project.


Voorlopig Ontwerp (VO):
Na goedkeuring van het schetsontwerp wordt het verder ontwikkeld tot een voorlopig ontwerp. Hier worden de schetsen verder verfijnd en gedetailleerd, met aandacht voor materialen, kleuren en specifieke bouwtechnieken. Dit stadium biedt een duidelijker beeld van het eindresultaat, met meer technische specificaties en een overzicht van de kosten.


Definitief Ontwerp (DO):
Het definitief ontwerp is de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Alle details worden vastgelegd, en het ontwerp wordt verfijnd tot een niveau waarop het gereed is voor technische uitwerking. Hier worden de laatste aanpassingen gedaan op basis van feedback en wordt alles in gereedheid gebracht voor de uitvoeringsfase.


Uitvoeringsontwerp (UO):
Dit is de laatste en meest gedetailleerde fase voor de daadwerkelijke bouw begint. Het uitvoeringsontwerp bevat alle technische tekeningen, specificaties en details die nodig zijn voor de bouw. Hier worden zaken als constructiedetails, installatietechniek en materiaalspecificaties tot in detail uitgewerkt.


Omgevingsvergunning Aanvraag
Met een volledig uitgewerkt uitvoeringsontwerp in handen, wordt vervolgens de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp in overeenstemming is met lokale voorschriften en bouweisen.

Bij IDentity streven we ernaar om elk project met zorg en nauwkeurigheid te begeleiden, van de eerste schets tot het uitvoeringsontwerp, zodat elk bouwwerk een waar meesterwerk wordt. Heeft u interesse in onze aanpak en expertise? Vraag dan een Offerte aan.